The significance of microbial diversity in agricultural soil for disease suppressiveness

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • van Veen, Hans, Promotor
  • Van Elsas, J.D., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 jun. 2005
StatusGepubliceerd - 21 jun. 2005

Citeer dit