The significance of the substratum for intertidal algal growth on the artificial rocky shore of the Netherlands

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)207-215
  TijdschriftInternationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
  Volume54
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit