The Signs of Science

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)225-241
  TijdschriftScientometrics
  Volume41
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit