The Singh libel case and "alternative medicine"

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)574-575
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
Volume19
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit