The size structure of nematode assemblages along a mediterranean dee-sea transect.

K. Soetaert, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  227 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-102
  TijdschriftDeep-Sea Research, Part A: Oceanographic Research Papers
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit