The skeleton in the closet: the memory of Putten, 1/2 October 1944

M. de Keizer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)70-99
TijdschriftHistory and Memory: studies in representation of the past
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit