The skeptical environmentalist: Measuring the real state of the world

S. Pimm, J.A. Harvey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)149-150
  TijdschriftNature
  Volume414
  Nummer van het tijdschrift6860
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit