The Skill Premium and the Great Divergence

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-153
TijdschriftEuropean Review of Economic History
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit