The slave trade and the development of the Atlantic Africa port system, 1400s-1800s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)138–154
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit