The slavery history of historical predecessors of ABN AMRO: An investigation into Hope & Co. and R. Mees & Zoonen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverijIISG
Aantal pagina's122
StatusGepubliceerd - apr. 2022

Citeer dit