The Social Stratification of Choice in the Transition to Adulthood

F.C. Billari, N. Hiekel, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Social Stratification of Choice in the Transition to Adulthood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences