The Socio-economic Position of Jews in the Netherlands in the 19th Century: Myths and Realities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit