The Sociophonetics and Phonology of Dutch r

Koen Sebregts

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Zonneveld, Wim, Promotor
  • Van de Velde, H., Co-promotor
StatusGepubliceerd - 07 jan 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit