The sooner the better? An investigation into the role of age of onset and its relation with transfer and exposure in bilingual Frisian-Dutch children

Elma Blom, E. Bosma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftJournal of Child Language
  DOI's
  StatusGeaccepteerd/in druk - 2016

  Citeer dit