The sound and spectacle of Dangdut Koplo; Genre and counter-genre in East Java, Indonesia

A. Weintraub

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)160-194
TijdschriftAsian Music
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit