The sound of time, an experimental perspective on Digital Humanities resources and research.

Douwe Zeldenrust, Elise 't Hart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 12 sep. 2019

Citeer dit