The Soviet Gulag. Evidence, Interpretation, and Comparison. Ed. by Michael David-Fox. [Pitt Series in Russian and East European Studies.] University of Pittsburgh Press, Pittsburgh (PA) 2016. xi, 434 pp. ill. $49.95.

Zhanna Popova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume62
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 dec. 2017

Citeer dit