The Spanish Composer Manuel de Falla and His Eyes: The Musical Brain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Spanish Composer Manuel de Falla and His Eyes: The Musical Brain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences