The spatial distribution of Airbnb providers in Brussels: different drivers for different types of hosts?

M. Endrich, P.-P. Verhaeghe, R. Costa, L. Imeraj, S. Gadeyne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-311
TijdschriftConsumer Behavior in Tourism and Hospitality
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum02 jun. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 jul. 2022

Citeer dit