The Spatial Distribution of Riots: Patronage and the Instigation of Communal Violence in Gujarat, India

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)221-230
TijdschriftWorld Development
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit