The spatial pattern of Cyprideis torosa(Jones, 1850) (Crustacea: Ostracoda)

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-189
TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume56
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit