The Spatiotemporal Dimensions of Person. A Morphosyntactic Account of Indexical Pronouns

B. Gruber

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Corver, N., Promotor, Externe Persoon
  • Barbiers, L.C.J., Promotor
  • van Koppen, M., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning14 nov. 2013
Gedrukte ISBN's9789460931239
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit