‘The spelling of the sounds u, u:, u.ə, ŭo is a muddle’: Oer de stavering fan it /u(:)/-lûd sûnt 1879

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘The spelling of the sounds u, u:, u.ə, ŭo is a muddle’: Oer de stavering fan it /u(:)/-lûd sûnt 1879'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities