The spread of the reflexive adjunct middle in the Limburg dialects: 1885-1994

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
318 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelLinguistics in the Netherlands 1996
RedacteurenC. Cremers, M. den Dikken
Pagina's49-60
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit