The spring-time abundance and feeding of Eurytemora affinis (poppe) in the Volkerak-Zoommeer, a newly-created freshwater lake system in the Rhine delta (The Netherlands)

R.D. Gulati, A. Doornekamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-60
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume25
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit