The SRY-HMG box gene, SOX4, is a target of gene amplification at chromosome 6p in lung cancer

P.P. Medina, S.D. Castillo, S. Blanco, M. Sanz-Garcia, C. Largo, S. Alvarez, J. Yokota, A. Gonzalez-Neira, J. Benitez, H. Clevers, J.C. Cigudosa, P.A. Lazo, M. Sanchez-Cespedes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The SRY-HMG box gene, SOX4, is a target of gene amplification at chromosome 6p in lung cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences