The Stability of Voluntarism. Financing Social Care in Early Modern Dutch Towns Compared with the English Poor Law, c. 1600-1800

D. Teeuwen, E. van Nederveen Meerkerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)82-105
TijdschriftEuropean Review of Economic History
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit