The standard gamble between cataract extraction and AMD

P.T.V.M. de Jong, J. Lubsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-105
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume242
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit