The state of the art of aquatic and semi-aquatic ecological restoration projects in the Netherlands

P.H. Nienhuis, J.P. Bakker, A.P. Grootjans, R.D. Gulati, V.N. De Jonge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The state of the art of aquatic and semi-aquatic ecological restoration projects in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences