The status of the alien amphipod Gammarus Tigrinus (Sexton, 1939) in Friesland twenty five years after its introduction into the Netherlands

M.R. Chambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)65-68
  TijdschriftBulletin Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit