The Strange Death of Dutch Tolerance: the Timing and Nature of the Pessimist Turn in the Dutch Migration Debate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2157 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this article we explain why the Dutch nativist turn from the 1990s onwards was nourished both by the political left and the right and what the role was of specific Dutch developments in secularization and libertarian attitudes
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-101
Aantal pagina's32
TijdschriftThe Journal of Modern History
Volume87
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 apr 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The Strange Death of Dutch Tolerance: the Timing and Nature of the Pessimist Turn in the Dutch Migration Debate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit