The stress system in depression and neurodegeneration: focus on the hypothalamus.

A.M. Bao, G. Meynen, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)531-553
TijdschriftBrain Research Reviews
Volume57
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit