The strictures of inheritance. Government, institutional change and economic development in the Netherlands, 1780-1914

J.L. van Zanden, A. van Riel

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Plaats van productiePrinceton
UitgeverijPrinceton University Press
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit