The strictures of inheritance : the Dutch economy in the nineteenth century.

J.L. van Zanden, A. van Riel, I. Cressie

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Plaats van productiePrinceton
UitgeverijPrinceton University Press
Aantal pagina's384
ISBN van geprinte versie0691114382
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit