The striking Netherlands: Time series analysis and models of socio-economic development and labour disputes, 1850-1995

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)222-243
Aantal pagina's22
TijdschriftHistorical Social Research
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit