The structural, functional, and molecular organization of the brainstem.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33
TijdschriftFrontiers in Neuroanatomy
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit