The structural organization of the forebrain: a commentary on the papers presented at the 20th annual Karger workshop 'Forebrain evolution in fishes'.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-85
TijdschriftBrain Behavior and Evolution
Volume74
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit