The Structure and Function of Fen Lakes in Relation to Water-Table Management in the Netherlands

H. De Haan, L. Van Liere, S.P. Klapwijk, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)155-177
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume265
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit