The structure of rhizosphere fungal communities of wild and domesticated rice: changes in diversity and co-occurrence patterns

Junlei Chang, Y. Sun, L. Tian, L. Ji, S. Luo, F. Nasir, Eiko Kuramae, Chengming Tian (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume12
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit