The Struggle of the Shi'is in Indonesia

Z. Zulkifli

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, C., Promotor
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit