The study of biodiversity in freshwater habitats: societal relevance and suggestions for priorities in science policy

Luc De Meester, S. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-9
Aantal pagina's9
TijdschriftHydrobiologia
Volume542
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit