'The study of names in Dutch literary works: a bibliographical introduction'.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)283-292
Aantal pagina's10
TijdschriftOnoma
Volume40
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit