The submerged aquatic macrophytes in Lake Maarsseveen I: Species composition, spatial distribution and productivity

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)72-81
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit