The submerged macrophytes in Lake Maarsseveen I: changes in species composition and biomass over a six year period

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)55-60
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit