The suprachiasmatic nucleus balances sympathetic and parasympathetic output to peripheral organs through separate preautonomic neurons

R.M. Buijs, S.E. La Fleur, J. Wortel, C. van Heyningen, L. Zuiddam, T.C. Mettenleiter, A. Kalsbeek, K. Nagai, A. Niijima

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-48
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume464
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit