The suprachiasmatic nucleus controls circadian energy metabolism and hepatic insulin sensitivity.

C.P. Coomans, S.A. Van den Berg, E.A. Lucassen, T. Houben, A.C. Pronk, R.D. Van der Spek, A. Kalsbeek, N.R. Biermasz, K. Willems van Dijk, J.A. Romijn, J.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1102-1108
TijdschriftDiabetes
Volume62
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit