The suprachiasmatic nucleus generates the diurnal changes in plasma leptin levels

A. Kalsbeek, E. Fliers, J.A. Romijn, S.E. La Fleur, J. Wortel, O. Bakker, E. Endert, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2677-2685
TijdschriftEndocrinology
Volume142
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit