“The supreme power of the people”: Local autonomy and radical democracy in the Batavian revolution (1795–1798)

Pepijn Brandon, Karwan Fatah-Black

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

155 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '“The supreme power of the people”: Local autonomy and radical democracy in the Batavian revolution (1795–1798)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences