The sustainability of "sustainability" - a study into the conceptual foundations of the notion of "sustainability"

N.R. Faber, R.J. Jorna, J.M.L. Van Engelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-34
TijdschriftJournal of Environmental Assessment Policy and Management
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit