The synaptic proteome during development and plasticity of the mouse visual cortex.

M. Dahlhaus, K.W. Li, R.C. Van der Schors, M.H. Saiepour, P. Van Nierop, J.A. Heimel, J.M. Hermans, M. Loos, A.B. Smit, C.N. Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5413
TijdschriftMolecular and Cellular Proteomics
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit